Ekonomi

Som god man eller förvaltare, vars uppdrag omfattar Förvalta egendom, tar du hand om huvudmannens ekonomi. Detta innebär bland annat att du betalar räkningar, portionerar ut fickpengar till huvudmannen, ser till att eventuellt likviditetsöverskott placeras på bästa sätt och till låg risk m.m.

Du för räkenskaper över ekonomin, sparar kvitton och sätter upp en lämplig budget. Om du sköter detta löpande och på nogsamt sätt underlättar du för dig själv när det är dags för redovisning av din förvaltning i års- eller sluträkningen. Räkenskaperna för du enkelt genom att kontrollera underlag som visar inkomster och utgifter såsom kvitton, fakturor etc. mot bankens kontoutdrag. Du sparar samtliga underlag och numrerar dem förslagsvis enligt bilagsnumren som du anger vid varje inkomst- och utgiftspost på räkningsblanketten.