Redovisning

Som god man och/eller förvaltare är du skyldig att redovisa förvaltningen av din huvudmans ekonomi till överförmyndarnämnden. Under vissa förutsättningar gäller denna skyldighet även dig som förmyndare.

Vid ett uppdrags start skall du inlämna en förteckning som visar huvudmannens tillgångar och skulder per förordnandedatum. Du sammanställer sedan årligen huvudmannens ekonomi i en årsräkning samt redogör för ditt uppdrag i övrigt i en redogörelse. Vid ett uppdrags slut skall du inlämna en sluträkning samt redogörelse.

Årsräkning och sluträkning har du möjlighet att göra elektroniskt via vår e-tjänst som du hittar under självbetjäning, där du även hittar blanketter för förteckning, årsräkning, sluträkning, redogörelse m.fl. Vi arbetar för att ge dig möjlighet att skicka in fler handlingar elektroniskt.

Du skickar in din årsräkning och redogörelse för granskning senast den 1 mars. Överförmyndarenhetens granskning och fastställande av eventuella arvoden pågår sedan under hela året.